Το φετινό μέλι δεν είναι ίδιο με το περσινό.


Το φετινό μέλι δεν είναι ίδιο με το περσινό. 
Με κορόιδεψε ο μελισσοκόμος;

   Όχι δεν σε κορόιδεψε. Η φύση δεν δίνει σχεδόν ποτέ το ίδιο προϊόν κάθε χρονιά, γιατί η κάθε χρονιά παρουσιάζει διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες. Οι βροχές, η θερμοκρασία, οι ανθοφορίες και οι μελιτοεκκρίσεις διαφέρουν από χρονιά σε χρονιά και έχουν άμεση επίπτωση στην γεύση και το χρώμα του μελιού. Αυτό δεν συμβαίνει μόνον με το μέλι αλλά με όλα τα φυσικά προϊόντα, όπως με το κρασί, τα φρούτα κλπ.

   Μόνον τα βιομηχανικά ή βιομηχανοποιημένα προϊόντα  μπορούν να έχουν πάντα την ίδια σύσταση, γιατί την ορίζει ο άνθρωπος.


Η φύση δεν δίνει σχεδόν ποτέ το ίδιο προϊόν κάθε χρονιά.  
Είναι σπάνιο φαινόμενο το μέλι μιας χρονιάς να είναι ίδιο με της προηγούμενης.