Βρέφη και Μέλι. Αλλαντίαση - Βουτουλισμός

        Όχι. Μην δώσετε Μέλι ή οποιαδήποτε μή αποστειρωμένη τροφή σε βρέφη μικρότερης ηλικίας του ενός έτους, γιατί κινδυνεύουν να νοσήσουν από την θανατηφόρο Αλλαντίαση. 

Μικρότερο του ενός έτους; Μην του
δώσετε   μέλι   ή οποιαδήποτε άλλη
τροφή εκτός από  ότι σας συνέστησε 
ο ιατρός! 
   Τα βρέφη μέχρι και αυτής της ηλικίας δεν έχουν ακόμα αναπτύξει την μικροβιακή χλωρίδα των εντέρων τους, η οποία είναι ένα  αμυντικό σύστημα του ανθρώπου εναντίον των μικροβίων.  Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος  που σε αυτή την περίοδο της ζωής τους  επιβάλλεται να αποστειρώνουμε οτιδήποτε  μπορεί να έρθει σε επαφή με την τροφή του βρέφους.

  Η Αλλαντίαση προέχεται από το κλωστηρίδιο "Clostridium Botulinum", τα σπόρια του οποίου  υπάρχουν άφθονα στην φύση (υπάρχει ακόμα και στα λουλούδια) και είναι ακίνδυνο για  ανθρώπους μεγαλύτερους του ενός έτους, και τα ζώα.

   Μετά τον πρώτο χρόνο της ζωής των βρεφών δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά στην κατανάλωση του μελιού.

   Διευκρίνιση:
Το μέλι σκοτώνει την ανεπτυγμένη Αλλαντίαση, αλλά όχι τα σπόρια της. Τα σπόρια αυτά δεν υπάρχουν μόνον στο μέλι αλλά και σε άλλα τρόφιμα όπως  στο γάλα στα φρούτα και αλλού. Γι αυτό και για τα βρέφη προτιμάται το ειδικό γάλα σε σκόνη το οποίο είναι αποστειρωμένο, και για τον ίδιο λόγο αποστειρώνουμε το biberon και κάθε άλλο σκεύος που χρησιμοποιείται στην διατροφή του.

   Ενώ τα σπόρια αυτά υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα φυσικά τρόφιμα, μέχρι σήμερα έχει κατηγορηθεί  δημοσίως μόνον το μέλι, πράγμα παραπλανητικό και άδικο.